HP LaserJet 1320 Printer series - Rettlinjet papirbane

background image

Rettlinjet papirbane

Når du skal fjerne fastkjøringer i den rettlinjede papirbanen, må du utføre følgende trinn:

FORSIKTIG

Bruk ikke skarpe gjenstander, for eksempel pinsett eller nebbtang for å fjerne fastkjøringer.
Skade som er forårsaket av skarpe gjenstander dekkes ikke av garantien.

1. Åpne dekselet for rettlinjet utskrift.

116

Kapittel 6 Problemløsing

NOWW

background image

2. Vri de grønne trykkutløserarmene nedover.

3. Bruk begge hendene og ta tak i den siden av utskriftsmaterialet som er mest synlig

(også midten), og dra det forsiktig ut fra skriveren.

Merk

Hvis du ikke kan få tak i materialet med hendene, kan du se fremgangsmåten i

Skriverkassettområde

.

4. Lukk dekselet for den rettlinjede papirbanen

Merk

Trykkutløserarmene lukkes automatisk når du lukker dekselet for rettlinjet utskrift.

NOWW

Fjerne fastkjøringer

117