HP LaserJet 1320 Printer series - Loddrette gjentatte merker

background image

Loddrette gjentatte merker

Skriverkassetten kan være ødelagt. Hvis
merkene gjentas på samme sted på siden,
må du sette inn en ny HP skriverkassett. Se

Bytte skriverkassetten

for instruksjoner.

Det kan være toner på innvendige deler. Se

Rengjøre skriveren

hvis du vil vite mer. Hvis

det er merker på baksiden av arket, vil
problemet sannsynligvis rette seg selv etter
noen få uskrevne sider.

Kontroller at det er valgt riktig type
utskriftsmateriale i skriverdriveren.