HP LaserJet 1320 Printer series - Lys eller blek utskrift

background image

Lys eller blek utskrift

Tonernivået er lavt. Se

Omfordele toner

hvis

du vil vite mer.

Det kan hende at utskriftsmaterialet ikke
oppfyller Hewlett-Packards spesifikasjoner
for utskriftsmateriale (materialet kan for
eksempel være for fuktig eller for grovt). Se

Spesifikasjoner for utskriftsmateriale

hvis du

vil vite mer.

Hvis hele siden er lys, er innstillingen for
utskriftstetthet for lys, eller EconoMode kan
være aktivert. Juster utskriftstettheten og
deaktiver EconoMode i skriveregenskapene.
Se

Spare toner

hvis du vil vite mer.