HP LaserJet 1320 Printer series - Tonerflekker

background image

Tonerflekker

Det kan hende at utskriftsmaterialet ikke
oppfyller Hewlett-Packards spesifikasjoner
for utskriftsmateriale (materialet kan for
eksempel være for fuktig eller for grovt). Se

Spesifikasjoner for utskriftsmateriale

hvis du

vil vite mer.

Det kan være at skriveren må renses. Se

Rengjøre skriveren

eller

Rengjøre

skriverens bane for utskriftsmateriale

for

instruksjoner.

104

Kapittel 6 Problemløsing

NOWW