HP LaserJet 1320 Printer series - Tonersøl

background image

Tonersøl

Hvis det er tonersøl i forkant av
utskriftsmaterialet, kan det hende at
papirskinnene er skitne. Tørk skinnene med
en tørr klut som ikke loer. Se

Rengjøre

skriveren

hvis du vil vite mer.

Sjekk utskriftsmaterialets type og kvalitet.

Forsøk å sette inn en ny HP-skriverkassett.
Se

Bytte skriverkassetten

for instruksjoner.

Temperaturen på varmeelementet kan være
for lav. Kontroller at riktig type
utskriftsmateriale er valgt i skriverdriveren.