HP LaserJet 1320 Printer series - Fastkjørt papir

background image

Fastkjørt papir

Se

Fjerne fastkjøringer

hvis du vil vite mer.

Forsikre deg om at du skriver ut med et utskriftsmateriale som oppfyller
spesifikasjonene. Se

Spesifikasjoner for utskriftsmateriale

hvis du vil vite mer.

Forsikre deg om at du skriver ut med utskriftsmateriale som ikke er krøllet, brettet eller
ødelagt.

Sjekk at skriveren er ren. Se

Rengjøre skriveren

hvis du vil vite mer.

Hvis du skriver til den rettlinjede papirbanen, må du lukke og åpne dekselet for å forsikre
deg om at de grønne utløserarmene er lukket.

Hvis du bruker funksjonen for tosidig utskrift, må du passe på at materialeindikatoren er
satt til riktig papirstørrelse.