HP LaserJet 1320 Printer series - Statuslampemønstre

background image

Statuslampemønstre

Forklaring på lampestatus

Symbol for "lampe av"

Symbol for "lampe på"

Symbol for "lampen blinker"

Lysmeldinger på kontrollpanelet

Lysstatus

Skriverens status

Handling

Klargjøring/oppstart

Når skriveren starter opp, vil
Start-, Klar- og Obs!-lampene
veksle (med en hastighet på
500 ms), den ene etter den
andre.

Under klargjøringsprosessen
har det ingen effekt å trykke på
noen knapper.

NOWW

Statuslampemønstre

87

background image

Lysstatus

Skriverens status

Handling

Klargjøring av
Rekonfigureringen

Du kan angi spesielle
klargjøringssekvenser under
oppstart av skriveren, som
rekonfigurerer skriveren. Når
en av sekvensene er angitt, for
eksempel Kald omstart, vil
lampene veksle på samme
måte som i klargjørings-/
oppstartstatusen.

Under
rekonfigureringsprosessen har
det ingen effekt å trykke på
noen knapper.

Klar

Skriveren er klar, uten
jobbaktivitet.

Hvis du vil skrive ut en
konfigurasjonsside, trykker du

S

TART

-knappen og holder

den inne i 5 sekunder.

Hvis du vil skrive ut en
demonstrasjonsside, trykker du
på og holder inne

S

TART

-

knappen.

Behandler data

Skriveren mottar eller
behandler data.

Når du skal avbryte gjeldende
jobb, trykker du på

A

VBRYT

-

knappen.

Lysmeldinger på kontrollpanelet (forts.)

88

Kapittel 6 Problemløsing

NOWW

background image

Lysstatus

Skriverens status

Handling

Avbryte jobb

Å trykke på

S

TART

-knappen har

ingen effekt.

Så snart avbrytingsprosessen
har blitt fullført, går skriveren
tilbake til Klar-status.

Manuell mating eller feil som
ikke hindrer fortsetting

Denne statusen kan oppnås
under følgende forhold:

Manuell mating

Tomt for papir i den angitte
skuffen

Generell feil som ikke
hindrer fortsetting

Feil i minnekonfigurasjon

Språk-/jobbrelatert feil

Du kan gjenopprette feilen og
skrive ut evt. mulige data ved å
trykke på

S

TART

-knappen.

Hvis gjenopprettingen var
vellykket, går skriveren i
statusen Behandler data og
fullfører jobben.

Hvis gjenopprettingen ikke var
vellykket, går skriveren tilbake
til statusen Feil som ikke
forhindrer fortsetting.

Obs!

Denne statusen kan oppnås
under følgende forhold:

Papirskuffen er tom

Deksel åpent

Fastkjørt papir

Feilmating fra skuff

Du kan tilbakestille skriveren
etter en fastkjøring ved å trykke

S

TART

-knappen.

Det kan hende du må rette
feilen manuelt, og trykke på

S

TART

-knappen, eller lukke

toppdekselet.

Hvis feilen vedvarer, går
skriveren tilbake til Obs!-status.

Lysmeldinger på kontrollpanelet (forts.)

NOWW

Statuslampemønstre

89

background image

Lysstatus

Skriverens status

Handling

Uopprettelig feil

Slå av skriveren, vent i 10
sekunder, og slå skriveren
på igjen.

Hvis du ikke får løst
problemet, kan du se i

kontakt HP kundestøtte

.

Feil på ekstrautstyr

(bare skrivere i skriverserien
HP LaserJet 1320).

Du kan vise tilleggsinformasjon
om feilen ved å trykke på Start-
knappen. Lysmønsteret
endres. For mer informasjon
om det lysmønsteret som nå
vises, kan du se i

Indikatorer

for feil på ekstrautstyr

. Når du

slipper Start-knappen, går
skriveren tilbake til den
opprinnelige statusen, Feil på
ekstrautstyr.

Renseside

Funksjonen Renseside er ikke
tilgjengelig fra kontrollpanelet.
Rensesiden kan aktiveres ved
å bruke HP verktøyskrin, som
er inkludert som en del av
skriverens programvarepakke.

Under rensemodusen har det
ingen effekt å trykke på noen
knapper. Skrivermotoren
senker farten, og skriveren
skriver ut en side.

Lysmeldinger på kontrollpanelet (forts.)

90

Kapittel 6 Problemløsing

NOWW

background image

Lysstatus

Skriverens status

Handling

Lavt tonernivå

Start-, Klar- og Obs!-lampene
opptrer uavhengig av statusen
Lavt tonernivå.

Sett inn en ny skriverkassett.

Toner mangler

Skriverkassetten har blitt fjernet
fra skriveren.

Sett skriverkassetten inn i
skriveren igjen.

Trådløs tilkobling opprettet

Start-, Klar- og Obs!-lampene
opptrer uavhengig av Trådløs-
lampen.

Ingen handling er nødvendig.

Lysmeldinger på kontrollpanelet (forts.)

NOWW

Statuslampemønstre

91

background image

Lysstatus

Skriverens status

Handling

Trådløs deaktivert

Start-, Klar- og Obs!-lampene
opptrer uavhengig av Trådløs-
lampen.

Ingen handling er nødvendig.

Prøver å oppnå trådløs tilkobling

Trådløs-lampen blinker med
intervaller på et halvt sekund.

Start-, Klar- og Obs!-lampene
opptrer uavhengig av Trådløs-
lampen.

Ingen handling er nødvendig.

Gå tilbake til

Finne løsningen

.

Indikatorer for feil på ekstrautstyr

Feil på ekstrautstyr

Obs!-lampe

Klar-lampe

Start-lampe

Intern HP Jetdirect-feil

Av

Av

Feil pga.
inkompatibilitet på
DIMM-spor

Av

Av

Lysmeldinger på kontrollpanelet (forts.)

92

Kapittel 6 Problemløsing

NOWW