HP LaserJet 1320 Printer series - Service og kundestøtte

background image

Service og kundestøtte

Dette tillegget inneholder informasjon om følgende emner:

● Maskinvareservice
● Utvidet garanti
● Retningslinjer for nedpakking av skriveren
● Slik kontakter du HP

NOWW

163