HP LaserJet 1320 Printer series - Akustisk emisjon

background image

Akustisk emisjon

Fastsatt ifølge ISO 9296

HP LaserJet 1160-skriver

Lydeffektnivå

Utskrift (20 spm): L

WAd

= 6,4 Bel A og 64 dB (A)

Klar (PowerSave): praktisk talt ikke hørbar

Lydtrykksnivå på ca. 1 m avstand

Utskrift (20 spm): L

pAm

= 53 dB (A)

Klar (PowerSave): praktisk talt ikke hørbar

HP LaserJet 1320-skriver

Lydeffektnivå

Utskrift (22 spm): L

WAd

= 6,4 Bel A og 64 dB (A)

Klar (PowerSave): praktisk talt ikke hørbar

Lydtrykksnivå på ca. 1 m avstand

Utskrift (22 spm): L

pAm

= 53 dB (A)

Klar (PowerSave): praktisk talt ikke hørbar

HP LaserJet 1320n-skriver

Lydeffektnivå

Utskrift (22 spm): L

WAd

= 6,4 Bel A og 64 dB (A)

Klar (PowerSave): praktisk talt ikke hørbar

Lydstyrkenivå på ca. 1 m avstand

Utskrift (22 spm): L

pAm

= 53 dB (A)

Klar (PowerSave): praktisk talt ikke hørbar

Merk

Verdiene er gjeldende fra 1. april 2004. Verdiene kan bli endret uten varsel. Se

http://www.hp.com/support/lj1160/

eller

http://www.hp.com/support/lj1320/

for gjeldende

informasjon.

Merk

Testet konfigurasjon: HP LaserJet 1320 standardenhet, standardskuff, A4-papir og ensidig,
kontinuerlig utskrift.

NOWW

Akustisk emisjon

127