HP LaserJet 1320 Printer series - Plast

background image

Plast

Plastdeler over 25 gramer merket i henhold til internasjonale standarder. Det er dermed
lettere å finne plastdeler som kan resirkuleres når produktet skal kasseres.

140

Tillegg B Spesielle bestemmelser

NOWW