HP LaserJet 1320 Printer series - Sikkerhetsbestemmelser for laser

background image

Sikkerhetsbestemmelser for laser

Center for Devices and Radiological Health (CDRH), under det amerikanske
næringsmiddeltilsynet, har laget forskrifter for laserprodukter fremstilt etter 1. august 1976.
Overholdelse er påbudt for produkter som markedsføres i USA. Skriveren er godkjent som et
laserprodukt i "klasse 1" etter U.S. Department of Health and Human Services (DHHS)
Radiation Performance Standard i henhold til loven Radiation Control for Health and Safety
av 1968.

Strålingen fra skriveren er fullstendig innelukket i beskyttende kabinetter og ytre deksler.
Laserstrålen kan ikke unnslippe skriveren under normalt driftsforløp.

ADVARSEL

Bruk av kommandoer, endringer eller fremgangsmåter som ikke er beskrevet i
brukerhåndboken, kan føre til at du eksponeres for farlig stråling.