HP LaserJet 1320 Printer series - Avbryte en utskriftsjobb

background image

Avbryte en utskriftsjobb

Du kan avbryte en utskriftsjobb fra et program eller en utskriftskø.

For å stanse skriveren med umiddelbar virkning må du ta ut alt papiret i skriveren. Når
skriveren er stanset, kan du bruke én av følgende funksjoner:

Skriverens kontrollpanel: Hvis du vil avbryte utskriftsjobben, trykker du på og slipper

A

VBRYT

-knappen på skriverkontrollpanelet.

Program: Vanligvis vises en dialogboks på skjermen en liten stund, og med den kan du
avbryte utskriftsjobben.

Utskriftskø i Windows: Hvis en utskriftsjobb venter i en utskriftskø (maskinminne) eller
køordner, kan du slette jobben der. Gå til skjermbildet Skrivere i Windows 98, Me, 2000
eller XP, klikk på Start, Innstillinger, og Skrivere. Dobbeltklikk på ikonet
HP LaserJet 1160 eller HP LaserJet 1320 for å åpne vinduet, velg ønsket utskriftsjobb,
og klikk på Slett.

Utskriftskø på skrivebordet (Mac OS): For Mac OS 9, dobbeltklikker du på
skriverikonet i Finder for å åpne utskriftskøen, markerer utskriftsjobben og klikker
Papirkurv. For Mac OS X åpner du Utskriftssenter (eller Skriveroppsett i v10.3),
dobbeltklikk skriverens navn, velger utskriftsjobb og klikker på Slett.

HP Verktøyskrin: Åpne HP verktøyskrin, bla deg frem til siden for skriverens
Enhetsstatus og klikk på Avbryt jobb. Se

Bruke HP verktøyskrin

hvis du vil vite mer.

Innebygd Web-server: Åpne skriverens innebygde Web-serverside og klikk på Avbryt
jobb
. Se

Bruke den innebygde Web-serveren

hvis du vil vite mer.

Hvis statuslampene på kontrollpanelet fortsetter å blinke etter at jobben er avbrutt, holder
datamaskinen fremdeles på med å sende jobben til skriveren. Slett jobben fra utskriftskøen
eller vent til datamaskinen er ferdig med å sende data. Skriveren går tilbake til Klartilstand.

NOWW

Avbryte en utskriftsjobb

39