HP LaserJet 1320 Printer series - Manuell mating

background image

Manuell mating

Du kan bruke manuell mating når du skriver ut forskjellige utskriftsmaterialer, f.eks. en
konvolutt, så et brev, deretter en konvolutt osv. Mat en konvolutt inn i prioritetsåpningen
(Skuff 1) og legg brevhodepapiret i hovedpapirskuffen (Skuff 2)

Hvis du vil skrive ut via den manuelle materen, må du åpne skriveregenskapene eller
skriverinnstillingene i programmet og velge Manuell mating (Skuff 1) fra nedtrekkslisten
Kildeskuff. Se

Skriveregenskaper (driver)

for anvisninger. Etter at du har aktivert

innstillingen, må du mate det enkle arket av materiale og trykke på

S

TART

-knappen hver gang

for å skrive ut.

38

Kapittel 4 Utskriftsoppgaver

NOWW