HP LaserJet 1320 Printer series - Optimalisere utskriftskvalitet for utskriftsmateriale

background image

Optimalisere utskriftskvalitet for utskriftsmateriale

Innstillingene for utskriftsmateriale kontrollerer temperaturen på skriverens varmelement. Du
kan endre innstillingene for det utskriftsmaterialet du bruker, dette for å optimalisere
utskriftskvaliteten.

Du har tilgang til optimaliseringsfunksjonen fra kategorien Papir i skriverdriveren, fra
HP Toolbox, eller fra den innebygde Web-serveren.

Skriverserien HP LaserJet 1160 og HP LaserJet 1320 gir et antall utskriftsmoduser som lar
enheten tilpasses mer spesifikt til skriverens materialmiljø. Følgende tabeller inneholder en
oversikt over skriverens utskriftsmoduser.

Merk

Når du bruker modusene KORT, KONVOLUTT, ETIKETT og GROV, vil skriveren stoppe
opp mellom sidene, og antall sider per minutt vil reduseres.

Driverens utskriftsmoduser

Modus

Hensikt og materiale

VANLIG

75 til 104 g/m

2

LYS

< 75 g/m

2

TUNG

90 til 105 g/m

2

KORT

Kort eller tykt materiale

TRANSPARENT

4-mil, 0.1 monokrome overheadtransparenter
(OHT-er)

KONVOLUTT

Standard HP LaserJet-konvolutter

ETIKETT

Standard HP LaserJet-etiketter

BOND

Bond-papir

GROV

Grovt papir

42

Kapittel 4 Utskriftsoppgaver

NOWW