HP LaserJet 1320 Printer series - Papir

background image

Papir

For best mulig resultat bør du bruke vanlig 75 g/m

2

papir. Pass på at papiret er av god

kvalitet uten kutt, hakk, rifter, flekker, løse partikler, støv, skrukker, porer eller bøyde eller
brettede kanter.

Hvis du er usikker på hvilken papirtype du bruker (f.eks. bond eller resirkulert), finner du
dette på etiketten på papirpakken.

Noen papirtyper forårsaker problemer med utskriftskvaliteten, fastkjøring eller skader på
skriveren.

Papirbruk

Symptom

Papirproblem

Løsning

Dårlig utskriftskvalitet eller
tonerfeste.

Problemer med mating.

Papiret er for fuktig, for grovt,
for glatt eller preget.

Papiret er feilvare.

Prøv en annen papirtype:
mellom 100-250 Sheffield og
4-6 prosent fuktighetsinnhold.

Kontroller skriveren og forsikre
deg om at riktig type materiale
har blitt valgt.

Bitutfall, fastkjørt papir eller krøll. Gal oppbevaringsmetode.

Lagre papiret flatt i en
fuktighetssikker innpakning.

Økt grå bakgrunnsskygge.

Kan være for tykt.

Bruk lettere papir.

For mye krøll.

Problemer med mating.

Papiret er for fuktig, har gal
fiberretning eller kortfibret
sammensetning.

Bruk langfibret papir.

Skriv ut ved å bruke den
rettlinjede papirbanen.

Kontroller skriveren og forsikre
deg om at riktig type materiale
har blitt valgt.

Fastkjørt papir eller skade på
skriver.

Utskjæringer eller perforeringer.

Ikke bruk papir med
utskjæringer eller perforeringer.

Problemer med mating.

Frynsete kanter.

Bruk papir av god kvalitet.

NOWW

Retningslinjer for bruk av utskriftsmateriale

43

background image

Merk

Toneren festes til papiret ved hjelp av varme og trykk. Forsikre deg om at alle ferdigtrykte
skjemaer og alt farget papir bruker blekk som tåler utskriftstemperaturen (200 °C i
0,1 sekund).

Ikke bruk brevhode som er skrevet ut med blekktyper som bare tåler lave temperaturer, for
eksempel de som brukes i noen former for termografi.

Ikke bruk preget brevhode.

Ikke bruk transparenter som er laget for blekkskrivere eller andre lavtemperaturskrivere.
Bruk bare transparenter som er angitt for bruk med HP LaserJet-skrivere.