HP LaserJet 1320 Printer series - Skrive ut flere sider på ett papirark (nedskalering)

background image

Skrive ut flere sider på ett papirark (nedskalering)

Du kan velge hvor mange sider du vil skrive ut på ett enkelt papirark. Hvis du velger å skrive
ut mer enn én side på ett ark, virker sidene mindre, og er plassert på arket i den rekkefølgen
de ellers hadde blitt skrevet ut.

1. Fra programmet går du til skriveregenskapene (eller utskriftsinnstillingene i

Windows 2000 og XP). Se

Skriveregenskaper (driver)

for anvisninger.

2. I kategorien Etterbehandling (kategorien Layout for noen Mac-drivere) velger du riktig

antall sider per ark.

Merk

Ikke alle skriverfunksjoner er tilgjengelige i alle drivere eller operativsystemer. Se i den
elektroniske hjelpen for skriveregenskaper (driver) hvis du vil ha informasjon om hvilke
funksjoner som er tilgjengelige for den aktuelle skriveren.

3. Det er også en avmerkingsboks for sidekanter og en nedtrekksmeny der du kan

spesifisere i hvilken rekkefølge sidene skal skrives ut på arket.

NOWW

Skrive ut flere sider på ett papirark (nedskalering)

65