HP LaserJet 1320 Printer series - Manuell tosidig utskrift ved bruk av utmatingsbrettet øverst

background image

Manuell tosidig utskrift ved bruk av utmatingsbrettet øverst

Følgende avsnitt inneholder anvisninger for de ulike operativsystemene.

Windows

1. Pass på at dekselet for rettlinjet utskrift er lukket.

2. Gå til skriveregenskapene (eller utskriftsinnstillingene i Windows 2000 og XP). Se

Skriveregenskaper (driver)

for anvisninger.

3. I kategorien Enhetsinnstillinger velger du alternativet for å tillate manuell tosidig utskrift.

NOWW

Skrive ut på begge sider av papiret (manuell tosidig utskrift)

59

background image

4. I kategorien Etterbehandling velger du alternativet Skrive ut på begge sider. Forsikre

deg om at Korrekt rekkefølge for rettlinjet papirbane eller Rettlinjet papirbane ikke
er merket av.

Merk

Ikke alle skriverfunksjoner er tilgjengelige i alle drivere eller operativsystemer. Se i den
elektroniske hjelpen for skriveregenskaper (driver) hvis du vil ha informasjon om hvilke
funksjoner som er tilgjengelige for den aktuelle skriveren.

5. Skriv ut dokumentet.

6. Når første side er skrevet ut, må du fjerne det papiret som er igjen i innskuffen, og legge

det til side til du er ferdig med den manuelle, tosidige utskriftsjobben.

7. Samle sammen de utskrevne sidene og ordne bunken.

Merk

Asterisken (*) i figuren viser arkets hjørne.

60

Kapittel 4 Utskriftsoppgaver

NOWW

background image

8. Legg bunken tilbake i papirskuffen. Den utskrevne siden må vende opp, med

bunnkanten mot skriveren.

9. Trykk på

S

TART

-knappen på kontrollpanelet for å skrive ut side to.

Mac OS 9 (HP LaserJet 1160-skriver)

Merk

Skriveren HP LaserJet 1160 støtter ikke tosidig utskrift i Mac OS X.

1. Pass på at dekselet for rettlinjet utskrift er lukket.

2. Utfør File-Print, velg Layout, og velg Skrive ut på begge sider.

3. Skriv ut dokumentet.

4. Når første side er skrevet ut, må du fjerne det papiret som er igjen i innskuffen, og legge

det til side til du er ferdig med den manuelle, tosidige utskriftsjobben.

5. Samle sammen de utskrevne sidene og ordne bunken.

6. Legg bunken tilbake i papirskuffen. Den utskrevne siden må vende opp, med

bunnkanten mot skriveren først.

7. Trykk på

S

TART

-knappen på kontrollpanelet for å skrive ut side to.

Mac OS 9 (HP LaserJet 1320-skriverserie)

Merk

Skriverserien HP LaserJet 1320 støtter ikke tosidig utskrift i Mac OS X.

1. Pass på at dekselet for rettlinjet utskrift er lukket.

2. Hvis Manuell tosidig utskrift ikke kommer frem som et av skriverens valgalternativer,

utfører du følgende trinn:

a. Bekreft at HP Manuell tosidig utskrift&hefte (Klassisk) ble valgt da programvaren

ble installert med alternativet Egendefinert installering.

b. Utfør en File-Print, velg Plug-In Preferences, og klikk på den pilen som peker mot

høyre. Pilen som peker mot høyre endres til en pil som peker nedover, og
funksjonen HP Manuell tosidig utskrift&hefte kommer frem.

c. Velg Print Time Filters, velg HP Manuell tosidig utskrift&hefte , og klikk på Save

Settings.

d. Velg Manuell tosidig utskrift, og velg Skriv ut på begge sider.

3. Skriv ut dokumentet.

NOWW

Skrive ut på begge sider av papiret (manuell tosidig utskrift)

61

background image

4. Når første side er skrevet ut, må du fjerne det papiret som er igjen i innskuffen, og legge

det til side til du er ferdig med den manuelle, tosidige utskriftsjobben.

5. Samle sammen de utskrevne sidene og ordne bunken.

6. Legg bunken tilbake i papirskuffen. Den utskrevne siden må vende opp, med

bunnkanten mot skriveren først.

7. Trykk på

S

TART

-knappen på kontrollpanelet for å skrive ut side to.