HP LaserJet 1320 Printer series - Utskriftsmateriale som kan skade skriveren

background image

Utskriftsmateriale som kan skade skriveren

I sjeldne tilfeller kan utskriftsmateriale skade skriveren. Følgende utskriftsmateriale må
unngås for å hindre mulige skader:

Ikke bruk utskriftsmateriale med stifter.

Ikke bruk transparenter som er laget for blekkskrivere eller andre lavtemperaturskrivere.
Bruk bare transparenter som er angitt for bruk med HP LaserJet-skrivere.

48

Kapittel 4 Utskriftsoppgaver

NOWW

background image

Ikke bruk fotopapir beregnet for blekkskrivere.

Ikke bruk papir som er preget eller bestrøket, og ikke er beregnet for temperaturen i
skriverens varmeelement. Velg utskriftsmateriale som kan tåle temperaturer på 200 °C i
0,1 sekund. HP produserer et utvalg utskriftsmateriale som er beregnet for skrivere i
HP LaserJet 1160- og HP LaserJet 1320 -serien.

Ikke bruk brevhodepapir som inneholder blekk med lav varmemotstand eller termografi.
Ferdigtrykte skjemaer eller brevhodepapir må bruke blekk som kan tåle temperaturer på
200 °C i 0,1 sekund.

Ikke bruk utskriftsmateriale som genererer skadelige gasser, eller som smelter,
forskyver seg eller misfarges når det utsettes for 200 °C i 0,1 sekund.

For å bestille HP LaserJet skriverrekvisita, gå til

http://www.hp.com/go/ljsupplies/

i USA eller

til

http://www.hp.com/ghp/buyonline.html/

i resten av verden.

NOWW

Velge papir og annet utskriftsmateriale

49