HP LaserJet 1320 Printer series - Bytte skriverens skillepute

background image

Bytte skriverens skillepute

Normal bruk med godt materiale forårsaker slitasje. Bruk av dårlig materiale krever oftere
utskifting av skilleputen. Hvis skriveren jevnlig trekker inn flere ark materiale om gangen, kan
det hende at du må bytte ut skilleputen.

1. Fjern hovedpapirskuff (Skuff 2).

2. Finn skilleputen.

80

Kapittel 5 Vedlikehold

NOWW

background image

3. Ta ut skruene.

4. Fjern skilleputen.

NOWW

Bytte skriverens skillepute

81

background image

5. Sett inn den nye skilleputen.

6. Sett i skruene.

82

Kapittel 5 Vedlikehold

NOWW

background image

6