Pomoc usługi HP LaserJet 1320 Printer series

background image

Podrcznik

HP LaserJet

1160, 1320, 1320n,

1320tn, 1320nw

background image
background image

Drukarki serii hp LaserJet 1160 i
hp LaserJet 1320

Instrukcja obsługi

background image

Prawa autorskie

© 2004 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Zabrania się wykonywania reprodukcji,
adaptacji i przekładów bez uprzedniego
pisemnego zezwolenia z wyjątkiem
przypadków przewidzianych w ustawie o
prawach autorskich.

Numer referencyjny: Q5927-90927

Edition 1, 09/2004

Informacje zawarte w niniejszym
dokumencie mogą ulec zmianie bez
powiadomienia.

Całość uprawnień gwarancyjnych, którymi
objęte są wyroby i usługi firmy HP,
określona jest w pisemnych umowach
gwarancyjnych dołączanych do tych
wyrobów i usług. Żaden zapis niniejszego
dokumentu nie daje podstaw do
dodatkowych roszczeń gwarancyjnych.
Firma HP nie ponosi odpowiedzialności za
błędy techniczne i redakcyjne lub
pominięcia występujące w niniejszym
dokumencie.

Znaki towarowe

Microsoft

®

, Windows

®

, i Windows NT

®

zastrzeżonymi w USA znakami towarowymi
firmy Microsoft Corporation.

Energy Star

®

oraz logo Energy Star

®

zastrzeżonymi w USA znakami
Amerykańskiej Agencji Ochrony
Środowiska EPA.

PostScript

®

jest zastrzeżonym znakiem

towarowym Adobe Systems Incorporated.

Bluetooth

®

jest zastrzeżonym znakiem

towarowym należącym do prawnego
właściciela i używanym przez firmę Hewlett-
Packard Company na podstawie licencji.

Java™ jest zarejestrowanym w USA
znakiem towarowym Sun Microsystems Inc.

UNIX

®

jest zarejestrowanym znakiem

towarowym The Open Group.

Linux

®

jest zastrzeżonym znakiem

towarowym Linusa Torvaldsa.

background image

Spis treści

1 Podstawowe informacje o drukarce

Szybki dostęp do dodatkowych informacji ................................................................................2

Łącza dostępu poprzez sieć WWW do sterowników, oprogramowania i pomocy

technicznej .......................................................................................................................2

Łącza do instrukcji obsługi ..................................................................................................2
Gdzie można znaleźć więcej informacji ..............................................................................2

Konfiguracje drukarek ...............................................................................................................3

Drukarka HP LaserJet 1160 ...............................................................................................3
Drukarka HP LaserJet 1320 ...............................................................................................3
Drukarka HP LaserJet 1320n .............................................................................................4
Drukarka HP LaserJet 1320tn ............................................................................................4
Drukarka HP LaserJet 1320nw ...........................................................................................4

Informacje podstawowe ............................................................................................................5
Panel sterowania drukarki .........................................................................................................6
Ścieżki materiałów ....................................................................................................................7

Otwór do szybkiego podawania pojedynczych arkuszy (podajnik 1) .................................7
Podajnik główny (podajnik 2) ..............................................................................................7
Prosta ścieżka wyjścia wydruku .........................................................................................8
Pojemnik wyjściowy ............................................................................................................9

Dostęp do kasety drukującej ...................................................................................................10
Oprogramowanie drukarki .......................................................................................................11

Obsługiwane systemy operacyjne ....................................................................................11
Instalacja oprogramowania drukarki .................................................................................11
Właściwości drukarki (sterownik) .....................................................................................12
Priorytet ustawień drukowania .........................................................................................13
Pomoc ekranowa dotycząca właściwości drukarki ...........................................................14

Oprogramowanie dla systemu Windows ................................................................................15

Sterowniki drukarki ...........................................................................................................15
Dostępne sterowniki drukarki ...........................................................................................15
Przybornik HP ...................................................................................................................15
Wbudowany serwer internetowy ......................................................................................16

Oprogramowanie dla komputerów Macintosh ........................................................................17

Drukarka HP LaserJet 1160 .............................................................................................17
Drukarka serii HP LaserJet 1320 .....................................................................................18
Pliki opisowe druku w języku PostScript (PostScript Printer Description Files, PPD) .....19

Specyfikacje materiałów stosowanych w drukarce .................................................................20

Obsługiwane formaty materiałów .....................................................................................20

2 Podłączanie drukarki

Podłączanie drukarki za pomocą portu USB ..........................................................................22

Podłączanie przewodu USB .............................................................................................22

Podłączanie drukarki za pomocą portu równoległego ............................................................23

Podłączanie przewodu równoległego ...............................................................................23

Połączenia sieciowe ................................................................................................................24

Podłączanie do sieci .........................................................................................................25

PLWW

iii

background image

Połączenia bezprzewodowe ...................................................................................................27

3 Zarządzanie drukarką

Strony informacyjne drukarki ..................................................................................................30

Strona demonstracyjna .....................................................................................................30
Strona konfiguracji ............................................................................................................30
Strona Stan materiałów eksploatacyjnych .......................................................................30
Strona Konfiguracja sieci ..................................................................................................30

Używanie Przybornika HP .......................................................................................................31

Obsługiwane systemy operacyjne ....................................................................................31
Obsługiwane przeglądarki ................................................................................................31
Aby otworzyć Przybornik HP w systemie Windows .........................................................31
Aby otworzyć Przybornik HP na komputerze Macintosh .................................................32
Elementy Przybornika HP .................................................................................................32
Inne łącza .........................................................................................................................32
Karta Stan .........................................................................................................................32
Karta Rozwiązywanie problemów ....................................................................................32
Karta Alarmy .....................................................................................................................33
Karta Dokumentacja .........................................................................................................33
Okno Zaawansowane ustawienia drukarki .......................................................................34
Okno Sieć .........................................................................................................................34

Używanie wbudowanego serwera internetowego ...................................................................35

Otwieranie wbudowanego serwera internetowego ..........................................................35
Karta Informacje ...............................................................................................................36
Karta Ustawienia ...............................................................................................................36
Karta Sieć .........................................................................................................................36
Inne łącza .........................................................................................................................37

Drukowanie bezprzewodowe ..................................................................................................38

Standard IEEE 802.11b/g .................................................................................................38
Bluetooth ...........................................................................................................................38

4 Prace drukarskie

Podawanie ręczne ...................................................................................................................40
Anulowanie zlecenia drukowania ............................................................................................41
Opis ustawień jakości druku ...................................................................................................42
Tryb EconoMode (oszczędność tonera) .................................................................................43
Optymalizacja jakości druku dla różnych rodzajów materiałów ..............................................44
Wskazówki dotyczące używania materiałów ..........................................................................45

Papier ...............................................................................................................................45
Nalepki ..............................................................................................................................46
Folie przezroczyste ...........................................................................................................46
Koperty .............................................................................................................................46
Karty i ciężkie materiały ....................................................................................................48
Papier firmowy i formularze ..............................................................................................48

Wybór papieru i innych materiałów .........................................................................................50

Materiały HP .....................................................................................................................50
Materiały, których należy unikać ......................................................................................50
Materiały, których używanie może spowodować uszkodzenie drukarki ..........................51

Wkładanie materiałów do podajników .....................................................................................52

Otwór do szybkiego podawania pojedynczych arkuszy (podajnik 1) ...............................52
Podajnik na 250 arkuszy (podajnik 2 lub opcjonalny podajnik 3) .....................................52

Drukowanie na kopertach .......................................................................................................53
Drukowanie na foliach i nalepkach .........................................................................................55
Drukowanie na papierze firmowym lub formularzach .............................................................56
Drukowanie na nośnikach i kartonie o nietypowym formacie .................................................57

iv

PLWW

background image

Automatyczne drukowanie dwustronne (dupleks) ..................................................................59

Windows ...........................................................................................................................59
Mac OS 9 ..........................................................................................................................59
Mac OS X .........................................................................................................................60

Drukowanie na obu stronach papieru (ręczne drukowanie dwustronne) ...............................61

Ręczne drukowanie dwustronne z użyciem górnego pojemnika wyjściowego ................61
Ręczne drukowanie dwustronne z wykorzystaniem drzwiczek otworu prostej

ścieżki wydruku .............................................................................................................64

Drukowanie wielu stron na jednym arkuszu papieru (druk N-up). ..........................................67
Drukowanie broszur ................................................................................................................68
Drukowanie znaków wodnych .................................................................................................69

5 Konserwacja

Czyszczenie drukarki ..............................................................................................................72

Czyszczenie gniazda kasety drukującej ...........................................................................72
Czyszczenie ścieżki materiałów w drukarce ....................................................................74

Zmiana rolki pobierającej ........................................................................................................75
Czyszczenie rolki pobierającej ................................................................................................81
Zmiana płytki rozdzielacza w drukarce ...................................................................................82

6 Rozwiązywanie problemów

Rozwiązywanie problemów technicznych ...............................................................................86

Krok 1: Czy drukarka jest prawidłowo skonfigurowana? ..................................................86
Krok 2: Czy kontrolka Gotowe świeci się? .......................................................................86
Krok 3: Czy można wydrukować stronę demonstracyjną? ..............................................87
Krok 4: Czy jakość druku jest zadowalająca? ..................................................................87
Krok 5: Czy drukarka komunikuje się z komputerem? .....................................................87
Krok 6: Czy wydrukowana strona wygląda prawidłowo? .................................................88
Kontakt z pomocą techniczną firmy HP ............................................................................88

Kontrolki sygnalizacyjne stanu drukarki ..................................................................................89
Typowe problemy z drukowaniem w komputerze Macintosh .................................................95
Diagnostyka błędów PostScript ..............................................................................................99
Problemy z obsługą papieru .................................................................................................100

Zacięcie się papieru ........................................................................................................100
Wydruk jest przekrzywiony .............................................................................................100
Drukarka pobiera jednocześnie kilka stron z podajnika .................................................100
Drukarka nie pobiera materiałów z podajnika ................................................................101
Drukarka zawija wydruki .................................................................................................101
Wydruki nie przechodzą prawidłową ścieżką wydruku ..................................................101
Bardzo długi czas drukowania ........................................................................................101

Wydrukowana strona ma inny wygląd niż strona wyświetlona na ekranie ...........................102

Zniekształcony, błędny lub niepełny tekst ......................................................................102
Brakuje grafiki lub tekstu, albo występują puste strony .................................................102
Format strony jest inny niż format strony wydrukowanej na innej drukarce ..................103
Jakość grafiki ..................................................................................................................103

Problemy z oprogramowaniem drukarki ...............................................................................104
Poprawianie jakości druku ....................................................................................................106

Jasny lub wyblakły druk ..................................................................................................106
Plamki tonera ..................................................................................................................106
Ubytki ..............................................................................................................................107
Pionowe linie ...................................................................................................................107
Szare tło ..........................................................................................................................108
Rozmazanie tonera ........................................................................................................108
Sypki toner ......................................................................................................................109
Powtarzające się pionowe defekty .................................................................................109

PLWW

v

background image

Zniekształcone znaki ......................................................................................................110
Strona krzywo wydrukowana ..........................................................................................110
Zawijanie lub falowanie ..................................................................................................111
Zmarszczki lub zagięcia .................................................................................................111
Obwódka tonera wokół znaków ......................................................................................112

Usuwanie zacięcia się papieru ..............................................................................................113

Obszar kasety drukującej ...............................................................................................113
Podajniki .........................................................................................................................115
Pojemnik wyjściowy ........................................................................................................119
Prosta ścieżka wyjścia wydruku .....................................................................................119
Ścieżka automatycznego drukowania dwustronnego (dupleksowania) .........................121

Rozwiązywanie problemów z konfiguracją sieci przewodowej .............................................126

Załącznik A Dane techniczne drukarek

Parametry otoczenia .............................................................................................................130
Parametry akustyczne ...........................................................................................................131
Parametry elektryczne ..........................................................................................................132
Parametry fizyczne ................................................................................................................134
Wydajność i pojemność drukarki ..........................................................................................135
Parametry pamięci ................................................................................................................137
Porty ......................................................................................................................................138

Załącznik B Informacje dotyczące przepisów prawnych

Zgodność z wymogami FCC (Federalnej Komisji Łączności) ..............................................139
Deklaracja zgodności ............................................................................................................140
Oświadczenia wymagane przepisami ...................................................................................142

Oświadczenie o bezpieczeństwie lasera ........................................................................142
Kanadyjska deklaracja zgodności (DOC) .......................................................................142
Koreańskie oświadczenie EMI .......................................................................................142
Oświadczenie w sprawie promieniowania laserowego dla Finlandii ..............................143

Program zgodności produktu z zasadami ochrony środowiska ...........................................144

Ochrona środowiska .......................................................................................................144
Wytwarzanie ozonu ........................................................................................................144
Zużycie energii ................................................................................................................144
Zużycie tonera ................................................................................................................144
Zużycie papieru ..............................................................................................................144
Elementy plastikowe .......................................................................................................144
Materiały eksploatacyjne do drukarek HP LaserJet .......................................................145
Informacje o programie zwrotu i utylizacji materiałów eksploatacyjnych firmy HP ........145
Papier .............................................................................................................................145
Ograniczenia dotyczące materiałów ...............................................................................145
Informacje dodatkowe ....................................................................................................146

Arkusz danych dotyczących bezpieczeństwa materiałów ....................................................147

Załącznik C Gwarancja i warunki udzielania licencji

Oświadczenie o ograniczonej gwarancji firmy Hewlett-Packard ..........................................149
Umowa licencyjna na oprogramowanie firmy Hewlett-Packard ...........................................151
Ograniczona gwarancja trwałości kasety drukującej ............................................................153

Załącznik D Materiały eksploatacyjne i akcesoria HP

Zamawianie materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów .......................................................156
Sieciowe serwery druku typu 10/100 i bezprzewodowe serwery druku ...............................158
Korzystanie z kaset drukujących firmy HP ............................................................................159

vi

PLWW

background image

Zalecenia firmy HP dotyczące kaset drukujących innych producentów ........................159
Przechowywanie kaset drukujących ...............................................................................159
Spodziewana żywotność kasety drukującej ...................................................................159
Oszczędzanie tonera ......................................................................................................159
Rozprowadzanie tonera ..................................................................................................160
Wymiana kaset drukujących ...........................................................................................161

Moduły DIMM (pamięć lub czcionki) .....................................................................................163

Instalowanie modułu DIMM (tylko drukarka serii HP LaserJet 1320) ............................163
Sprawdzanie zainstalowanego modułu DIMM ...............................................................166
Wyjmowanie modułu DIMM ............................................................................................166

Załącznik E Serwis i obsługa techniczna

Obsługa techniczna sprzętu ..................................................................................................170
Rozszerzona gwarancja ........................................................................................................171
Wskazówki dotyczące ponownego pakowania drukarki .......................................................172
Kontakt z firmą HP ................................................................................................................173

Indeks

PLWW

vii

background image

viii

PLWW

background image

1