HP LaserJet 1320 Printer series - Parametry otoczenia

background image

Parametry otoczenia

Warunki eksploatacji

Drukarka podłączona do gniazdka sieciowego:

Temperatura: 10°C do 32,5°C

Wilgotność: od 20 do 80 procent (bez
kondensacji)

Warunki przechowywania

Drukarka odłączona od gniazdka sieciowego:

Temperatura: 0°C do 40°C

Wilgotność: od 10 do 80 procent (bez
kondensacji)

Uwaga

Dane są aktualne na dzień 1 kwietnia 2004. Dane mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Aktualne informacje zawierają witryny

http://www.hp.com/support/lj1160/

i

http://www.hp.com/

support/lj1320/

.

130

Załącznik A Dane techniczne drukarek

PLWW