HP LaserJet 1320 Printer series - Porty

background image

Porty

USB

Zgodny z parametrami USB 2.0

Praca w sieci

(Tylko drukarki HP LaserJet 1320n,
HP LaserJet 1320tn i HP LaserJet 1320nw)

RJ-45, Ethernet 10/100

Sieci bezprzewodowe

(Tylko drukarka HP LaserJet 1320nw)

802.11b/g

Równoległy

(Tylko drukarki HP LaserJet 1160 i
HP LaserJet 1320)

odbiornik IEEE-1284B

Na komputerze głównym ustaw opcję ECP
(Extended Capabilities Port; port o
rozszerzonych funkcjach)

138

Załącznik A Dane techniczne drukarek

PLWW

background image

B