HP LaserJet 1320 Printer series - Oświadczenie o bezpieczeństwie lasera

background image

Oświadczenie o bezpieczeństwie lasera

Ośrodek badania urządzeń i szkodliwości promieniotwórczej (Center for Devices and
Radiological Health) przy amerykańskim ośrodku administracji żywności i leków (U.S. Food
and Drug Administration) od 1 sierpnia 1976 r. wprowadził przepisy, dotyczące produktów
laserowych. Zgodność z tymi przepisami obowiązuje w odniesieniu do urządzeń
sprzedawanych na terenie Stanów Zjednoczonych. Niniejsza drukarka spełnia wymagania
klasy 1 produktów laserowych, zgodnie ze standardami określonymi w przepisach o kontroli
bezpieczeństwa promieniowania (Radiation Control for Health and Safety), wydanymi
przez amerykański departament zdrowia i opieki społecznej (U.S. Department of Health and
Human Services) w roku 1968.

Ponieważ promieniowane emitowane wewnątrz drukarki jest całkowicie zamknięte wewnątrz
obudowy ochronnej, promień laserowy nie może wydostać się na zewnątrz podczas
żadnego etapu normalnego korzystania z drukarki przez użytkowników.

OSTRZEŻENIE!

Korzystanie z układów sterujących, regulowanie lub wykonywanie czynności innych niż
opisane w niniejszej instrukcji obsługi może spowodować narażenie się na szkodliwe
promieniowane.