HP LaserJet 1320 Printer series - Elementy plastikowe

background image

Elementy plastikowe

Elementy plastikowe o ciężarze przekraczającym 25 gramów są oznaczone zgodnie ze
standardami międzynarodowymi, które zwiększają możliwość identyfikacji materiałów
plastikowych do odzysku po zakończeniu okresu użytkowania wyrobu.

144

Załącznik B Informacje dotyczące przepisów prawnych

PLWW