HP LaserJet 1320 Printer series - Informacje o programie zwrotu i utylizacji materiałów eksploatacyjnych firmy HP

background image

Informacje o programie zwrotu i utylizacji materiałów
eksploatacyjnych firmy HP

Od 1990 r. w ramach programu zwrotu i utylizacji materiałów eksploatacyjnych firmy HP
zebrano miliony zużytych kaset drukujących, które w innym wypadku zostałyby wyrzucone
na wysypiska śmieci. Kasety drukujące HP LaserJet i materiały eksploatacyjne są
gromadzone i dostarczane do naszych składów, gdzie są rozmontowywane przez naszych
współpracowników. Po przeprowadzeniu kontroli jakości wybrane elementy są
przeznaczane do wykorzystania w nowych kasetach. Pozostałe materiały są sortowane i
przerabiane na surowce, wykorzystywane do produkcji w innych dziedzinach przemysłu.

Zwroty materiałów do powtórnego wykorzystania w USA

Aby zwrot kaset i materiałów eksploatacyjnych był przeprowadzany prawidłowo, firma
Hewlett-Packard zaleca zwroty hurtowe. Należy po prostu zapakować razem co najmniej
dwie kasety i skorzystać ze zwykłej, opłaconej z góry i zaadresowanej nalepki pocztowej,
dostarczonej w opakowaniu. Więcej informacji na ten temat można uzyskać pod numerem
telefonu (1) (800) 340-2445 lub w witrynie sieci Web z informacjami na temat materiałów
eksploatacyjnych do drukarek HP LaserJet pod adresem

http://www.hp.com/recycle

.

Zwroty wyrobów do utylizacji poza USA

Klienci mieszkający poza USA powinni skontaktować się z lokalnym biurem sprzedaży i
obsługi technicznej HP lub odwiedzić witrynę sieci Web pod adresem

http://www.hp.com/

recycle

w celu uzyskania informacji o dostępności programu zwrotu i utylizacji materiałów

eksploatacyjnych firmy HP.