HP LaserJet 1320 Printer series - Ograniczenia dotyczące materiałów

background image

Ograniczenia dotyczące materiałów

W urządzeniu tym nie wykorzystano rtęci (poza lampami, w których znajduje się poniżej
10 mg tego materiału).

Niniejszy wyrób zawiera ołów w lutach, który może wymagać utylizacji po zakończeniu
okresu użyteczności wyrobu.

Produkt nie jest wyposażony w baterie.

PLWW

Program zgodności produktu z zasadami ochrony środowiska

145