HP LaserJet 1320 Printer series - Zmiana rolki pobierającej

background image

Zmiana rolki pobierającej

Zużycie rolki następuje w wyniku normalnego korzystania z urządzenia. Stosowanie
materiałów niskiej jakości może prowadzić do konieczności częstej wymiany rolki
pobierającej.

Jeżeli drukarka systematycznie nie pobiera materiałów, może być konieczna zmiana rolki
pobierającej lub jej oczyszczenie. Informacje na temat zamawiania nowej rolki można
znaleźć w rozdziale

Zamawianie materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów

.

OSTROŻNIE

Zaniedbanie tych czynności może spowodować uszkodzenie drukarki.

1. Odłącz od drukarki przewód zasilający i poczekaj, aż drukarka ostygnie.

2. Otwórz drzwiczki kasety drukującej i wyjmij kasetę.

PLWW

Zmiana rolki pobierającej

75

background image

3. Wyjmij podajnik główny (Podajnik 2).

4. Otwórz przednie drzwiczki ścieżki automatycznego drukowania dwustronnego (tylko

drukarki seriiHP LaserJet 1320).

5. Umieść drukarkę na powierzchni roboczej przednią stroną skierowaną w górę.

76

Rozdział 5 Konserwacja

PLWW

background image

6. Pociągnij białe klapki na zewnątrz i obróć je w górę.

7. Przesuń prawą klapkę w prawo i pozostaw ją w tej pozycji przez cały czas trwania

procedury.

PLWW

Zmiana rolki pobierającej

77

background image

8. Przesuń rolkę pobierającą w prawo i zdejmij lewą nasadkę.

9. Wyjmij rolkę pobierającą

78

Rozdział 5 Konserwacja

PLWW

background image

10. Włóż lewą stronę nowej rolki pobierającej do lewego gniazda (1), a jej prawą stronę (z

wycięciami na wałku) do prawego gniazda (2).

11. Obracaj wałek, aż wycięcia będą dopasowane, a wałek znajdzie się we właściwym

miejscu.

12. Załóż nasadkę na lewy koniec wałka, dociśnij nasadkę w prawo i obróć klapkę w dół.

13. Dociśnij prawą nasadkę w lewo i obróć klapkę w dół.

14. Umieść drukarkę na powierzchni roboczej wierzchnią stroną skierowaną w górę.

PLWW

Zmiana rolki pobierającej

79

background image

15. Zamknij przednie drzwiczki ścieżki automatycznego drukowania dwustronnego.

16. Włóż kasetę drukującą do drukarki i zamknij drzwiczki kasety.

17. Podłącz do gniazdka elektrycznego przewód zasilający drukarkę i włącz ją.

80

Rozdział 5 Konserwacja

PLWW