HP LaserJet 1320 Printer series - Spodziewana żywotność kasety drukującej

background image

Spodziewana żywotność kasety drukującej

Żywotność kasety drukującej zależy od ilości tonera zużywanego do wykonania zleceń
drukowania. Przy drukowaniu tekstu z pokryciem 5 procent kaseta drukująca wystarczy
przeciętnie na wydrukowanie:

Drukarka HP LaserJet 1160 2 500 stron

Drukarka serii HP LaserJet 1320 2 500 stron (dostępna jest również kaseta zamienna

wystarczająca na wydrukowanie 6 000 stron)

Powyższe wartości zakładają ustawienie gęstości druku na 3 i wyłączenia trybu EconoMode.
(są to ustawienia domyślne).