HP LaserJet 1320 Printer series - Wymiana kaset drukujących

background image

Wymiana kaset drukujących

1. Otwórz drzwiczki kasety drukującej i wyjmij zużytą kasetę. Zapoznaj się z informacjami

dotyczącymi utylizacji kaset, umieszczonymi wewnątrz opakowania kasety.

OSTROŻNIE

W celu uniknięcia uszkodzenia kasety nie wystawiaj jej na działanie światła. Przykryj ją
kawałkiem papieru.

2. Wyjmij nową kasetę drukującą z opakowania.

3. Zegnij i złam języczek umieszczony po lewej stronie kasety.

4. Pociągnij języczek, aby wyciągnąć z kasety całą taśmę zabezpieczającą. Włóż go do

opakowania kasety w celu utylizacji.

PLWW

Korzystanie z kaset drukujących firmy HP

161

background image

5. Delikatnie wstrząśnij kasetą drukującą do przodu i do tyłu, aby równomiernie

rozprowadzić toner wewnątrz kasety.

6. Wsuń kasetę do drukarki i upewnij się, że jest prawidłowo umieszczona w gnieździe.

Zamknij drzwiczki kasety drukującej.

OSTROŻNIE

Jeśli toner wysypie się na ubranie, zetrzyj go suchą ściereczką, a następnie wypłucz ubranie
w zimnej wodzie. Użycie gorącej wody spowoduje trwałe zabrudzenie materiału.

162

Załącznik D Materiały eksploatacyjne i akcesoria HP

PLWW