HP LaserJet 1320 Printer series - Zalecenia firmy HP dotyczące kaset drukujących innych producentów

background image

Zalecenia firmy HP dotyczące kaset drukujących innych
producentów

Firma Hewlett-Packard nie zaleca używania kaset drukujących innych producentów,
zarówno nowych, ponownie napełnianych, czy z odzysku. Ponieważ nie są to produkty
marki HP, firma Hewlett-Packard nie ma wpływu na ich parametry i jakość. Naprawy
wszelkich usterek spowodowanych użyciem kaset drukujących innych producentów nie są
objęte gwarancją drukarki.

Uwaga

Gwarancja nie obejmuje usterek wynikających z używania oprogramowania, złącz lub części
innych producentów.