HP LaserJet 1320 Printer series - Moduły DIMM (pamięć lub czcionki)

background image

Moduły DIMM (pamięć lub czcionki)

W kolejnych sekcjach zawarto instrukcje dotyczące instalowania, testowania i usuwania
modułów DIMM.