HP LaserJet 1320 Printer series - Instalowanie modułu DIMM (tylko drukarka serii HP LaserJet 1320)

background image

Instalowanie modułu DIMM (tylko drukarka serii
HP LaserJet 1320)

Rozbudowa drukarki serii HP LaserJet 1 320 o dodatkową pamięć RAM umożliwia realizację
bardziej skomplikowanych zleceń drukowania.

W celu instalacji modułu pamięci DIMM wykonaj poniższe czynności:

OSTROŻNIE

Osoba dotykająca moduł pamięci DIMM powinna mieć na ręce uziemiony pasek
antystatyczny; jego brak może spowodować uszkodzenie modułu. Przed dotknięciem
modułu DIMM należy dotknąć dłonią dowolnego metalowego elementu drukarki lub innego
uziemionego metalu.

1. Wyłącz drukarkę i odłącz wszystkie podłączone do niej przewody.

2. Otwórz drzwiczki kasety drukującej. W celu otwarcia lewej pokrywy, ostrożnie pociągnij

ją do siebie.

PLWW

Moduły DIMM (pamięć lub czcionki)

163

background image

3. Znajdź gniazdo DIMM. Zatrzaski znajdujące się u dołu i u góry powinny obrócić się na

zewnątrz.

4. Wyjmij moduł pamięci DIMM z antystatycznej torebki, chwytając go za górną krawędź.

5. Umieść moduł DIMM po prawej stronie płyty z elementami elektronicznymi. Złote styki

powinny być skierowane w lewą stronę, a wycięcia powinny znajdować się u góry i na
środku lewej krawędzi.

164

Załącznik D Materiały eksploatacyjne i akcesoria HP

PLWW

background image

6. Delikatnie dociśnij moduł DIMM w gnieździe, zwracając uwagę, aby wchodził prosto i do

końca. Zatrzaski znajdujące się na dole i na górze powinny się obrócić do wewnątrz.
Aby zatrzaski wskoczyły na swoje miejsce, dociśnij ich uchwyty do siebie.

7. Zamknij lewą pokrywę i drzwiczki gniazda kasety drukującej.

8. Podłącz przewód zasilania i włącz drukarkę.

PLWW

Moduły DIMM (pamięć lub czcionki)

165