HP LaserJet 1320 Printer series - Wyjmowanie modułu DIMM

background image

Wyjmowanie modułu DIMM

W celu wyjęcia modułu pamięci DIMM wykonaj poniższe czynności:

OSTROŻNIE

Osoba manipulująca modułem pamięci DIMM powinna mieć na ręce uziemiony pasek
antystatyczny; jego brak może spowodować uszkodzenie modułu. Przed dotknięciem
modułu DIMM należy dotknąć dłonią dowolnego metalowego elementu drukarki lub innego
uziemionego metalu.

1. Wyłącz drukarkę i odłącz przewód zasilający.

2. Otwórz drzwiczki kasety drukującej. W celu otwarcia lewej pokrywy, ostrożnie pociągnij

ją do siebie.

166

Załącznik D Materiały eksploatacyjne i akcesoria HP

PLWW

background image

3. Odbezpiecz zatrzaski przez ich rozchylenie na zewnątrz.

4. Chwyć moduł DIMM za jego krawędź, delikatnie pociągnij i wyjmij z drukarki.

Uwaga

Umieść moduł DIMM w opakowaniu antystatycznym.

5. Zamknij lewą pokrywę i drzwiczki gniazda kasety drukującej.

PLWW

Moduły DIMM (pamięć lub czcionki)

167

background image

6. Podłącz z powrotem wszystkie niezbędne kable i włącz drukarkę.

168

Załącznik D Materiały eksploatacyjne i akcesoria HP

PLWW

background image

E