HP LaserJet 1320 Printer series - Zamawianie materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów

background image

Zamawianie materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów

Możliwości drukarki można zwiększyć, stosując opcjonalne akcesoria i materiały
eksploatacyjne. Dla zapewnienia maksymalnej sprawności drukarki należy stosować
akcesoria i materiały eksploatacyjne przeznaczone dla drukarek serii HP LaserJet 1160 i
HP LaserJet 1320.

Drukarka serii HP LaserJet 1320 jest wyposażona w opcję Smart Printing Supplies. Po
wydrukowaniu strony konfiguracji poprzez naciśnięcie i przytrzymanie przez 5 sekund
przycisku

S

TART

drukowana jest strona stanu materiałów eksploatacyjnych. Zawiera ona

informacje na temat ilości tonera pozostałego w kasecie drukującej, numerów katalogowych
niezbędnych do złożenia zamówienia oraz informację czy zainstalowana kaseta drukująca
jest oryginalnym produktem firmy HP.

Informacje o składaniu zamówień

Element

Opis lub
zastosowanie

Numer katalogowy

Materiały
eksploatacyjne

Papier HP Multipurpose Uniwersalny papier

marki HP
(1 opakowanie o 10
ryzach, po 500
arkuszy w każdej).
Próbkę można
zamówić pod
numerem telefonu w
USA: 1-800-471-4701.

HPM1120

Papier HP LaserJet

Papier marki Premium
HP, przeznaczony do
drukarek HP LaserJet
(1 opakowanie o
10 ryzach, po
500 arkuszy w każdej).
Próbkę można
zamówić pod
numerem telefonu w
USA: 1-800-471-4701.

HPJ1124

Folia przezroczysta
HP LaserJet

Folia przezroczysta
marki HP
przeznaczona do
monochromatycznych
drukarek HP LaserJet.

92296T (Letter)

92296U (A4)

Kaseta drukująca dla
drukarek
HP LaserJet 1160

Kaseta drukująca typu
UltraPrecise

Kaseta drukująca dla
drukarek
HP LaserJet 1160.

Q5949A (kaseta na
2500 stron)

Kasety drukujące dla
drukarek serii
HP LaserJet 1320

Kasety drukujące typu
UltraPrecise

Kasety drukujące dla
drukarek serii
HP LaserJet 1320.

Q5949A (kaseta na
2500 stron)

Q5949X (kaseta na
6 000 stron)

156

Załącznik D Materiały eksploatacyjne i akcesoria HP

PLWW

background image

Element

Opis lub
zastosowanie

Numer katalogowy

Dokumentacja
uzupełniająca

HP LaserJet family
print media guide

Instrukcja używania
papieru i innych
materiałów w
drukarkach
HP LaserJet.

5963-7863

Uwaga

Ten dokument można
pobrać z witryny

http://www.hp.com/
support/ljpaperguide/

.

Części zamienne

Rolka pobierająca
materiał

Służy do pobierania
materiału z podajnika i
przesuwania go po
ścieżce wydruku
w drukarce.

RL1-0540-000

Podajnik

Służy do podawania
materiałów do drukarki

Płytka rozdzielacza do
drukarki

Służy do rozdzielania
arkuszy materiałów
podawanych do
drukarki.

RM1-1298-000

Akcesoria

Podajnik na 250
arkuszy (podajnik 3)

Wyposażenie
dodatkowe drukarek
serii
HP LaserJet 1320.
Jest to dodatkowy
podajnik na 250
arkuszy

Q5931A

Informacje o składaniu zamówień (ciąg dalszy)

PLWW

Zamawianie materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów

157

RM1-1292-000 (LJ1320)
RM1-1322-000 (LJ1160)