HP LaserJet 1320 Printer series - Prosta ścieżka wyjścia wydruku

background image

Prosta ścieżka wyjścia wydruku

Prosta ścieżka wyjścia wydruku przydaje się do wydruków na kopertach, foliach, materiałach
ciężkich i innych materiałach, które mają tendencję do zwijania się podczas wydruku. Po
otwarciu drzwiczek otworu prostej ścieżki wydruku, drukowane materiały wychodzą z
drukarki w odwrotnej kolejności.

Uwaga

Drukowane materiały nie są układane w stos podczas użycia prostej ścieżki wydruku.
Materiały upadają na powierzchnię znajdującą się poniżej otworu ścieżki, jeżeli użytkownik
nie odbiera ich po kolei z drukarki.

8

Rozdział 1 Podstawowe informacje o drukarce

PLWW