HP LaserJet 1320 Printer series - Drukarka serii HP LaserJet 1320

background image

Drukarka serii HP LaserJet 1320

W poniższych sekcjach opisano sposób uzyskiwania dostępu do oprogramowania drukarki
serii HP LaserJet 1320 na komputerach Macintosh.

Uzyskiwanie dostępu do sterownika drukarki (Mac OS 9.x)

1. Kliknij dwukrotnie ikonę dysku twardego na biurku.

2. Kliknij teczkę Programy, a następnie teczkę Narzędzia.

3. Uruchom program Narzędzie drukarki biurkowej.

4. Kliknij dwukrotnie ikonę Drukarka (USB).

5. W sekcji USB Printer Selection (Wybór drukarki USB) okna dialogowego kliknij

przycisk Zmień.

6. Wybierz pozycję Drukarka HP LaserJet 1320

7. Kliknij opcję Automatycznie.

8. U dołu okna kliknij przycisk Utwórz.

9. Kliknij przycisk Zachowaj.

Uzyskiwanie dostępu do sterownika drukarki (Mac OS X 10.1 lub
nowszy)

1. Okno Centrum drukowania powinno zostać otwarte automatycznie. Jeśli tak się nie

stanie, wykonaj następujące czynności:

a. Kliknij dwukrotnie ikonę dysku twardego na pulpicie.

b. Kliknij teczkę Programy, a następnie teczkę Narzędzia.

c. W zależności od systemu operacyjnego kliknij dwukrotnie ikonę Centrum

drukowania lub Printer Setup Utility (Program narzędziowy konfiguracji
drukarki)
.

2. Kliknij przycisk Dodaj. Wyświetlone zostanie okno dialogowe Add Printer List (Dodaj

listę drukarek).

3. Z górnego menu wybierz jedną z poniższych opcji, w zależności od sposobu połączenia

drukarki z komputerem:

USB

TCP/IP: W przypadku podłączania drukarki TCP/IP do komputera z systemem
OS X 10.1, wybierz opcję hp ip printing (Drukowanie IP firmy HP).

W przypadku systemu OS X 10.2 lub nowszego wybierz opcję Rendezvous.

4. Z listy drukarek wybierz nazwę swojej drukarki.

5. Kliknij przycisk Dodaj.

18

Rozdział 1 Podstawowe informacje o drukarce

PLWW