HP LaserJet 1320 Printer series - Priorytet ustawień drukowania

background image

Priorytet ustawień drukowania

Istnieją trzy sposoby zmiany ustawień drukowania dla tej drukarki: w aplikacji, w sterowniku
drukarki oraz w Przyborniku HP. W przypadku drukarki serii HP LaserJet 1320 ustawienia
można również zmienić za pośrednictwem wbudowanego serwera internetowego. Priorytet
zmian w ustawieniach drukowania zależy od miejsca ich dokonania:

Zmiany dokonane w aplikacji wykorzystywanej do drukowania zastępują wszelkie inne
zmiany. W ramach aplikacji, zmiany dokonane w oknie dialogowym Ustawienia strony
zastępują zmiany w oknie dialogowym Drukuj.

Zmiany wprowadzone w sterowniku drukarki (okno dialogowe Właściwości drukarki)
zastępują ustawienia programu Przybornik HP. Zmiany w sterowniku drukarki nie
zastępują ustawień w aplikacji.

Zmiany wprowadzone w Przyborniku HP i wbudowanym serwerze internetowym mają
najniższy priorytet.

Jeśli dane ustawienie drukowania można zmienić na więcej niż jeden z powyższych
sposobów, należy użyć metody o najwyższym priorytecie.

PLWW

Oprogramowanie drukarki

13