HP LaserJet 1320 Printer series - Gdzie można znaleźć więcej informacji

background image

Gdzie można znaleźć więcej informacji

Instrukcja obsługi na dysku CD: Dokładne informacje dotyczące używania i
diagnozowania drukarki. Dostępne na dysku CD ROM dostarczonym wraz z drukarką.

Pomoc ekranowa: Informacje o opcjach drukarki dostępnych ze sterownika. Aby
wyświetlić plik pomocy, należy uzyskać dostęp do pomocy ekranowej poprzez sterownik
drukarki.

Instrukcja obsługi w formacie HTML (ekranowa): Dokładne informacje dotyczące
używania i diagnozowania drukarki. Dostępna pod adresem

http://www.hp.com/support/

lj1160/

lub

http://www.hp.com/support/lj1320/

. Po połączeniu się należy wybrać opcję

Manuals.

2

Rozdział 1 Podstawowe informacje o drukarce

PLWW