HP LaserJet 1320 Printer series - Prace drukarskie

background image

Prace drukarskie

Niniejszy rozdział zawiera następujące informacje:

● Podawanie ręczne
● Anulowanie zlecenia drukowania
● Opis ustawień jakości druku
● Tryb EconoMode (oszczędność tonera)
● Optymalizacja jakości druku dla różnych rodzajów materiałów
● Wskazówki dotyczące używania materiałów
● Wybór papieru i innych materiałów
● Wkładanie materiałów do podajników
● Drukowanie na kopertach
● Drukowanie na foliach i nalepkach
● Drukowanie na papierze firmowym lub formularzach
● Drukowanie na nośnikach i kartonie o nietypowym formacie
● Automatyczne drukowanie dwustronne (dupleks)
● Drukowanie na obu stronach papieru (ręczne drukowanie dwustronne)
● Drukowanie wielu stron na jednym arkuszu papieru (druk N-up).
● Drukowanie broszur
● Drukowanie znaków wodnych

PLWW

39