HP LaserJet 1320 Printer series - Automatyczne drukowanie dwustronne (dupleks)

background image

Automatyczne drukowanie dwustronne (dupleks)

Automatyczne drukowanie dwustronne jest standardem w przypadku drukarki
HP LaserJet 1320. Automatyczne drukowanie dwustronne obsługuje papier w formatach A4,
letter i legal.

Uwaga

Zależnie od formatu stosowanego materiału konieczne może się okazać odpowiednie
wyregulowanie selektora rozmiaru materiału automatycznego drukowania dwustronnego.
Selektor rozmiaru materiału należy wepchnąć w przypadku materiałów w formacie letter i
legal. Selektor rozmiaru należy wyciągnąć w przypadku materiałów w formacie A4.

A4

LTR
LGL

W kolejnych sekcjach zawarto instrukcje dotyczące różnych systemów operacyjnych.