HP LaserJet 1320 Printer series - Drukowanie broszur

background image

Drukowanie broszur

Broszury można drukować na papierze formatu A4, Letter i Legal.

1. Włóż papier i upewnij się, że drzwiczki wyjścia prostej ścieżki wydruku są zamknięte.

2. Otwórz okno właściwości drukarki (lub preferencji drukowania w Windows 2000 i XP).

Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w rozdziale

Właściwości drukarki

(sterownik)

.

3. Na karcie Opcje urządzenia wybierz opcję umożliwiającą ręczne drukowanie

dwustronne.

4. Na karcie Wykończenie (Rodzaj papieru/Jakość w przypadku niektórych sterowników

Mac) wybierz opcję Drukuj na obu stronach. Upewnij się, że opcja Prosta ścieżka
wydruku
nie jest zaznaczona.

5. Ustaw liczbę stron na arkuszu na wartość 2. Wybierz odpowiednie opcje zszywania, a

następnie kliknij przycisk OK. Wydrukuj dokument.

6. Informacje na temat drukowania na kartonie lub innych materiałach o dużej gramaturze

zawiera sekcja

Ręczne drukowanie dwustronne z wykorzystaniem drzwiczek otworu

prostej ścieżki wydruku

.

Instrukcje dotyczące wszystkich innych typów materiałów zawiera sekcja

Ręczne

drukowanie dwustronne z użyciem górnego pojemnika wyjściowego

.

7. Złóż i zszyj strony.

Uwaga

Ta funkcja nie jest dostępna w przypadku systemu Mac OS X w wersji 10.1 i nowszej na
drukarkach serii HP LaserJet 1320.

68

Rozdział 4 Prace drukarskie

PLWW