HP LaserJet 1320 Printer series - Drukowanie na foliach i nalepkach

background image

Drukowanie na foliach i nalepkach

Należy używać tylko takich folii i nalepek, które są zalecane do użytku w drukarkach
laserowych, takich jak folie HP i nalepki HP LaserJet. Więcej informacji można znaleźć w
rozdziale

Specyfikacje materiałów stosowanych w drukarce

.

OSTROŻNIE

Zwróć uwagę na wybranie właściwego rodzaju materiału w ustawieniach drukarki w sposób
opisany poniżej. Drukarka ustawia temperaturę utrwalacza zgodnie z ustawieniem rodzaju
materiału. Przy drukowaniu na materiałach specjalnych, takich jak folie czy nalepki,
regulacja taka zapobiega zniszczeniu materiału przez utrwalacz podczas przejścia przez
drukarkę.

OSTROŻNIE

Obejrzyj materiały w celu upewnienia się, czy nie są pomarszczone lub pozawijane i czy nie
mają porwanych brzegów lub brakujących nalepek.

1. Otwórz drzwiczki wyjścia prostej ścieżki wydruku

2. Przed załadowaniem materiału otwórz otwór do szybkiego podawania pojedynczych

arkuszy (podajnik 1) i wyreguluj położenie prowadnic stosownie do szerokości materiału.

3. Wsuń jeden arkusz do otworu do szybkiego podawania pojedynczych arkuszy

(podajnik 1). Upewnij się, że górna krawędź materiałów skierowana jest w stronę
drukarki, a strona na której chcesz drukować (szorstka) do góry. Materiał zostanie
częściowo wciągnięty do drukarki, po czym drukarka przerwie pracę.

Uwaga

W podajniku głównym (podajnik 2) można umieszczać wiele arkuszy folii. Nie należy jednak
ładować więcej niż 75 folii na raz.

4. Otwórz okno właściwości drukarki (lub preferencji drukowania w Windows 2000 i XP).

Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w rozdziale

Właściwości drukarki

(sterownik)

.

5. Na karcie Papier/Jakość lub Papier (Rodzaj papieru/Jakość w przypadku niektórych

sterowników Mac), wybierz właściwy rodzaj materiału.

Uwaga

Nie wszystkie funkcje drukarki są dostępne ze wszystkich sterowników lub systemów
operacyjnych. Informacje na temat dostępności funkcji dla danego sterownika można
znaleźć w pomocy ekranowej dotyczącej właściwości drukarki (sterownika).

6. Wydrukuj dokument. Odbieraj wydruki z tyłu drukarki w miarę drukowania, żeby się nie

sklejały, i kładź je na płaskiej powierzchni.

PLWW

Drukowanie na foliach i nalepkach

55