HP LaserJet 1320 Printer series - Drukowanie na nośnikach i kartonie o nietypowym formacie

background image

Drukowanie na nośnikach i kartonie o nietypowym formacie

Drukarki serii HP LaserJet 1160 i HP LaserJet 1320 umożliwiają drukowanie na materiałach
i kartonie o nietypowych formatach, od 76 na 127 mm do 216 na 356 mm.

W przypadku ich większej liczby należy zastosować główny podajnik. Wykaz obsługiwanych
formatów materiałów zawiera sekcja

Podajnik główny (podajnik 2)

.

OSTROŻNIE

Upewnij się, że arkusze nie są sklejone przed włożeniem ich do podajnika.

1. Otwórz drzwiczki wyjścia prostej ścieżki wydruku

2. Przed załadowaniem materiału otwórz otwór do szybkiego podawania pojedynczych

arkuszy (podajnik 1) i wyreguluj położenie prowadnic stosownie do szerokości materiału.

3. Włóż materiał do otworu do szybkiego podawania pojedynczych arkuszy (podajnik 1)

węższą krawędzią do przodu i stroną do zadrukowania skierowaną ku górze. Materiał
zostanie częściowo wciągnięty do drukarki, po czym drukarka przerwie pracę.

4. W ustawieniach drukarki wybierz odpowiedni format (ustawienia programu zastępują

ustawienia w oknie właściwości drukarki).

5. Otwórz okno właściwości drukarki (lub preferencji drukowania w Windows 2000 i XP).

Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w rozdziale

Właściwości drukarki

(sterownik)

.

6. Na karcie Papier/Jakość lub Papier (Rodzaj papieru/Jakość w przypadku niektórych

sterowników Mac), wybierz opcję formatu nietypowego. Podaj wymiary materiału o
nietypowym formacie.

Uwaga

Nie wszystkie funkcje drukarki są dostępne ze wszystkich sterowników lub systemów
operacyjnych. Informacje na temat dostępności funkcji dla danego sterownika można
znaleźć w pomocy ekranowej dotyczącej właściwości drukarki (sterownika).

PLWW

Drukowanie na nośnikach i kartonie o nietypowym formacie

57

background image

7. Wydrukuj dokument.

Informacje na temat drukowania z ręcznym podawaniem materiałów zawiera sekcja

Podawanie ręczne

.

58

Rozdział 4 Prace drukarskie

PLWW