HP LaserJet 1320 Printer series - Drukowanie wielu stron na jednym arkuszu papieru (druk N-up).

background image

Drukowanie wielu stron na jednym arkuszu papieru (druk N-up).

Użytkownik może wybrać liczbę stron, które drukowane będą na jednym arkuszu papieru.
Jeżeli chcesz wydrukować więcej niż jedną stronę na arkuszu, strony będą zmniejszone i
rozmieszczone w kolejności, w jakiej zostałyby wydrukowane oddzielnie.

1. Otwórz okno właściwości drukarki (lub preferencji drukowania w Windows 2000 i XP) w

aplikacji wykorzystywanej do drukowania. Szczegółowe informacje na ten temat
znajdują się w rozdziale

Właściwości drukarki (sterownik)

.

2. Na karcie Wykończenie (Układ w przypadku niektórych sterowników dla systemu Mac)

wybierz odpowiednią liczbę stron na arkuszu.

Uwaga

Nie wszystkie funkcje drukarki są dostępne ze wszystkich sterowników lub systemów
operacyjnych. Informacje na temat dostępności funkcji dla danego sterownika można
znaleźć w pomocy ekranowej dotyczącej właściwości drukarki (sterownika).

3. Na karcie znajduje się też pole wyboru ramek strony i rozwijane menu do określenia

kolejności stron drukowanych na stronie.

PLWW

Drukowanie wielu stron na jednym arkuszu papieru (druk N-up).

67