HP LaserJet 1320 Printer series - Drukowanie znaków wodnych

background image

Drukowanie znaków wodnych

Opcja znaku wodnego pozwala na wydrukowanie tekstu "pod" istniejącym dokumentem (w
tle). Na przykład istnieje możliwość umieszczenia dużego szarego napisu Wydruk próbny
lub Poufne biegnącego ukośnie na pierwszej lub wszystkich stronach dokumentu.

1. Otwórz okno właściwości drukarki (lub preferencji drukowania w Windows 2000 i XP) w

aplikacji wykorzystywanej do drukowania. Szczegółowe informacje na ten temat
znajdują się w rozdziale

Właściwości drukarki (sterownik)

.

2. Na karcie Efekty (Znak wodny/Nakładka w przypadku niektórych sterowników dla

systemu Mac) wybierz odpowiedni znak wodny.

Uwaga

Nie wszystkie funkcje drukarki są dostępne ze wszystkich sterowników lub systemów
operacyjnych. Informacje na temat dostępności funkcji dla danego sterownika można
znaleźć w pomocy ekranowej dotyczącej właściwości drukarki (sterownika).

PLWW

Drukowanie znaków wodnych

69

background image

70

Rozdział 4 Prace drukarskie

PLWW

background image

5