HP LaserJet 1320 Printer series - Opis ustawień jakości druku

background image

Opis ustawień jakości druku

Ustawienia jakości druku określają jasność wydruku na stronie oraz styl drukowania grafiki.
Można je również wykorzystać do optymalizacji jakości druku na materiałach określonego
rodzaju. Więcej informacji można znaleźć w rozdziale

Optymalizacja jakości druku dla

różnych rodzajów materiałów

.

W oknie właściwości drukarki można określić ustawienia umożliwiające dostosowanie typu
wykonywanych zleceń drukowania. Dostępne są następujące ustawienia:

1200 dpi: (tylko drukarki serii HP LaserJet 1320) To ustawienie uaktywnia mechanizm
ProRes 1200 zapewniający wierne odwzorowanie szczegółów przy rozdzielczości
1200 x 1200 dpi.

1200 dpi efektywnej jakości wydruku: To ustawienie zapewnia efektywną jakość
wydruku 1200 dpi przy zastosowaniu mechanizmu FastRes 1200.

600 dpi: To ustawienie zapewnia optymalne odwzorowanie tekstu w rozdzielczości
600 x 600 dpi przy zastosowaniu technologii REt (Resolution Enhancement technology).

EconoMode (oszczędność tonera): Tekst jest drukowany z użyciem mniejszej ilości
tonera. Opcja ta jest użyteczna w przypadku wydruków próbnych. Można ją włączyć
niezależnie od innych ustawień jakości druku. Więcej informacji można znaleźć w
rozdziale

Tryb EconoMode (oszczędność tonera)

.

1. Otwórz okno właściwości drukarki (lub preferencji drukowania w systemie

Windows 2000 i XP). Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w rozdziale

Właściwości drukarki (sterownik)

.

2. Na karcie Papier/Jakość lub Wykończenie (Rodzaj papieru/Jakość w przypadku

niektórych sterowników Mac) wybierz żądaną opcję jakości druku.

Uwaga

Nie wszystkie funkcje drukarki są dostępne ze wszystkich sterowników lub systemów
operacyjnych. Informacje na temat dostępności funkcji dla danego sterownika można
znaleźć w pomocy ekranowej dotyczącej właściwości drukarki (sterownika).

Uwaga

Aby zmienić ustawienia jakości druku dla wszystkich przyszłych wydruków, otwórz okno
właściwości drukarki, korzystając z menu Start na pasku zadań systemu Windows. Aby je
zmienić tylko na potrzeby bieżącej aplikacji oprogramowania, z której wykonywane jest
drukowanie, otwórz okno właściwości drukarki za pomocą menu Ustawienia drukowania w
tej aplikacji. Więcej informacji można znaleźć w rozdziale

Właściwości drukarki (sterownik)

.

42

Rozdział 4 Prace drukarskie

PLWW