HP LaserJet 1320 Printer series - Podawanie ręczne

background image

Podawanie ręczne

Podawanie ręczne można stosować przy wydrukach na różnych rodzajach materiałów, np.
drukując kopertę, następnie list, znowu kopertę, itd. Włóż kopertę do otworu do szybkiego
podawania pojedynczych arkuszy (podajnik 1), a papier listowy umieść w podajniku
głównym (podajnik 2).

Aby drukować z zastosowaniem podawania ręcznego, należy otworzyć okno właściwości
drukarki lub okno konfiguracji drukarki i wybrać opcję Podawanie ręczne (Podajnik 1) z
listy rozwijanej Podajnik źródłowy. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w
rozdziale

Właściwości drukarki (sterownik)

. Po włączeniu tego ustawienia drukowanie

wymaga każdorazowo wkładania pojedynczego arkusza materiału i naciskania przycisku

S

TART

.

40

Rozdział 4 Prace drukarskie

PLWW