HP LaserJet 1320 Printer series - Wkładanie materiałów do podajników

background image

Wkładanie materiałów do podajników

W kolejnych sekcjach opisano sposób ładowania materiałów w poszczególnych podajnikach.

OSTROŻNIE

Próby drukowania na materiale pomarszczonym, pofałdowanym lub uszkodzonym w
jakikolwiek inny sposób mogą spowodować zacięcie się materiału w drukarce. Więcej
informacji można znaleźć w rozdziale

Specyfikacje materiałów stosowanych w drukarce

.

Otwór do szybkiego podawania pojedynczych arkuszy
(podajnik 1)