HP LaserJet 1320 Printer series - Nalepki

background image

Nalepki

W przypadku drukowania nalepek firma HP zaleca korzystanie z otworu do szybkiego
podawania pojedynczych arkuszy (podajnik 1) i z prostej ścieżki wyjścia wydruku. Więcej
informacji można znaleźć w rozdziale

Prosta ścieżka wyjścia wydruku

.

OSTROŻNIE

Arkusza z nalepkami nie należy przepuszczać przez drukarkę więcej niż jeden raz.
Ulegający rozkładowi klej może przy tym uszkodzić mechanizmy drukarki.

Konstrukcja nalepek

Przy dokonywaniu wyboru nalepek należy wziąć pod uwagę jakość następujących
składników:

Kleje: Kleje powinny zachowywać trwałość przy temperaturze 200°C, która wyznacza
górną granicę zakresu temperatur pracy drukarki.

Rozmieszczenie: Należy używać tylko takich arkuszy, na których pomiędzy nalepkami
nie ma odsłoniętego podkładu. Jeżeli pomiędzy nalepkami znajduje się wolna
przestrzeń, mogą się one odklejać, powodując zacinanie się arkuszy.

Zawijanie: Przed wprowadzeniem do drukarki nalepki, leżąc w pozycji płaskiej, nie
mogą się zawijać na więcej niż 13 mm w którymkolwiek kierunku.

Stan: Nie należy używać nalepek ze zmarszczkami, pęcherzykami powietrza lub innymi
znakami odklejania się od podłoża.