HP LaserJet 1320 Printer series - Plamki tonera

background image

Plamki tonera

Materiały mogą nie spełniać wymogów
technicznych firmy Hewlett-Packard (np. są
zbyt wilgotne lub za szorstkie). Więcej
informacji można znaleźć w rozdziale

Specyfikacje materiałów stosowanych w
drukarce

.

Być może należy oczyścić drukarkę.
Zapoznaj się z instrukcjami w rozdziale

Czyszczenie drukarki

lub

Czyszczenie

ścieżki materiałów w drukarce

.

106

Rozdział 6 Rozwiązywanie problemów

PLWW